Můj básnický blog
Osobní blog o poezii a jejím kouzlu.

Zář duše

 • Duše září dobrotou.
 • Tělo plní se duší laskavou.
 • Ten, kdo pozná znamení.
 • Brzy dojde osvícení.
 • Není třeba se namáhat.
 • Stačí jenom duši poslouchat.
 • Ten, kdo pozná znamení.
 • Ten dojde prozření .
 • Hněv a závist už nejsou.
 • Pokud loďky klidu tělo přes práh přenesou.
 • Pýcha a zášť mizí.
 • Neb duše probuzení se nabízí.
Spátky na horu